Tudnivalók

Lakáson bekövetkezett halálesetről az elhunyt hozzátartozóinak haladéktalanul értesíteniük kell az elhunyt háziorvosát, vagy rendelési időn kívüli időszakban az orvosi ügyeletet. A halottszemlét végző orvos a halál okának egyértelmű megállapítása esetén kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt; ha nem tudja megállapítani a halál okát, elrendelheti a boncolást. Ezt követően értesíteni kell munkatársainkat a 06-20-395-2035-ös Éjjel-Nappal hívható ügyeleti telefonszámunkat és munkatársaink gondoskodnak az Elhunyt elszállításáról. Továbbá tájékoztatják a további teendőkről. (Elszállításkor az elhunyton nemesfém, vagy annak vélhető tárgy nem maradhat.)

Kórházban, klinikán történt halálesetkor az illetékes osztály a bekövetkezett halálesetről táviratban, vagy telefonon értesíti az elhunyt legközelebbiként megjelölt hozzátartozóját. Ezt követően kell felkeresni az elhunytat utoljára kezelő osztály orvosát, vagy a betegfelvételi irodát, ahol kiadják az elhunyt személyes dolgait, a halálozási lapot (statisztikai lapot), a halottvizsgálati bizonyítványt és az elhunyt személyi igazolványát. Itt tájékoztatnak arról, hogy hol mikor végzik el az elhunyt boncolását. Ha szükséges az elhunyt felöltöztetése. célszerű mindjárt ruhát is vinni, vagy leadható a temetkezési irodánkban is. A patológián tájékoztatják a hozzátartozót, hogy az elhunyt mikortól temethető.
Ezután vegye fel a kapcsolatot munkatársainkal a (06)30-395-2035-ös telefonszámon, vagy fáradjon be az irodánkba, Békéscsaba, Szent István tér 20. alá, ahol tájékoztatást kap a további teendőkről. Az elhunyt anyakönyveztetését mindig a bekövetkezett haláleset helységének területileg illetékes önkormányzati szervénél végzik az 1982/17.tv. rend. 10. §. (3.) bekezdése alapján.

Rendkívüli halálesetkor (baleset, öngyilkosság, gyilkosság) mindig szükséges az elhunyt igazságügyi orvostani boncolása, mely történhet a legközelebbi Igazságügyi Orvostani Intézetben, vagy a település ravatalozójának bonctermében, igazságügyi orvosszakértő kirendelése mellett.* Ekkor a halott vizsgálati bizonyítványt az igazságügyi orvosszakértő állítja ki.
A rendkívüli haláleseteknél a temetéshez, hamvasztáshoz a rendőrhatóság engedélyét is be kell szerezni, amit munkatársaink beszereznek.

Rendkívüli és természetes haláleset bekövetkeztekor, az ügyeletes orvos, rendőr, nem utasíthatja, befolyásolhatja a hozzátartozókat a temetkezési szolgáltató választásban, az elhunyt temetését, szállítását illetően. Ha ezt teszi Törvényt sért! 1999. évi XLIII. Törv.

Rendkívüli haláleset esetén, ha az orvos, rendőr, elrendeli a patológiára történő beszállítást, azt a szolgáltatónak a kórház, illetve az azt elrendelő hatóság téríti meg. 43/1999.34§ Nem hárítható tovább a hozzátartozókra a beszállítás költsége! A temetési szolgáltatást nem köteles attól igényelni aki az elhunyt elszállítását végezte (a jogosan felmerülő költségek rendezése után). Jogában áll más szolgáltatóval végeztetni a temetési szertartást. Esetleges kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.