Temetkezés  ügyintézés

Teljes körű temetkezési szolgáltatással és ügyintézéssel állunk a hozzátartozók rendelkezésére irodánkban vagy ha úgy szeretné, az Ön otthonában.

A temetési ügyintézéshez szükséges okmányok:
Halottvizsgálati bizonyítvány, amit a halál bekövetkeztét megállapító orvos állít ki (6 példányos nyomtatvány)
Elhunyt személyi igazolványa (lakcímkártyája), esetlegesen útlevél, vezetői engedély
Elhunyt születési anyakönyvi kivonata
Ha házas volt – házassági anyakönyvi kivonat (házastárs személyi igazolványa)
Ha özvegy volt – elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Az anyakönyveztetéshez szükséges egyéb, elhunytra vonatkozó adatok:
Iskolai végzettség
Állampolgárság, ha külföldi akkor útlevél, követség engedélye
Munkahely (ha nyugdíjas volt, az utolsó munkahely adatai)
Foglakozás
Született gyermek(ek)
Ha volt házastárs annak a dokumentumai

A Megrendelő adatai:
Neve
Címe
Személyi igazolvány száma
Jogosultsága a temetés ügyintézésére

Az itt felsorolt okmányok, vagy adatok hiányában is el tudjuk kezdeni az ügyintézést!
Munkatársaink útba igazítást adnak azok beszerzéséhez és / vagy igény szerint beszerezzük azokat, ezzel is könnyítve a gyász nehéz terhén.

A haláleset alkalmával elsősorban azt kell eldöntenie a temetésről intézkedőnek, hogy a temetés hagyományos földbe temetéssel, vagy hamvasztásos temetéssel történjen, ugyanis hamvasztásos temetés esetén a halottvizsgálati bizonyítványt a boncolást végző orvosnak vagy az illetékes ÁNTSZ-nek hamvaszthatóságot igazoló záradékkal kell ellátnia.

A temetés ügyintézése előtt tisztázandó, hogy az elhunyt mely temetési helyre kerül eltemetésre.

Amennyiben a temetés meglévő sírba történik célszerű átgondolni a temetés módját, hisz a temetéssel összefüggésben végzendő sírnyitáshoz, exhumáláshoz szükséges a már sírban nyugvó, vagy exhumálandó elhunyt halotti anyakönyvi kivonata.

25 éven belül eltemetett elhunyt hamvasztása érdekében történő exhumálásához a halottvizsgálati bizonyítvány halál okát tartalmazó példánya is szükséges.

Végül a temetésre történő intézkedés előtt célszerű dönteni arról, hogy ki fog az elhunyt temetéséről gondoskodni, és ki jogosult rendelkezni a temetési hely (sírhely, urnafülke, stb.) felett.

Az eltemettetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

Aki a temetést szerződésben vállalta;
Akit az elhunyt végrendelete arra kötelez;
Végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt elő házastársa;
Az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója, a törvényes öröklés rendje szerint

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 22.§(2) bekezdése a rendelkezési jog gyakorlását az alábbi jogkörökre terjeszti ki:
(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

Az ügyintézésben szeretnénk minél több segítséget nyújtani a gyászoló családnak, ezért honlapunkról a következő nyomtatványokat töltheti le, amelyeket kitöltve és úgy eljuttatva irodánkba megrövidülhet az ügyintézés ideje:

Nursing support

You can make these important decisions in the privacy of your own home with our simple online pre-planning form.

Advanced practitioner

You can make these important decisions in the privacy of your own home with our simple online pre-planning form.

Executive leadership

You can make these important decisions in the privacy of your own home with our simple online pre-planning form.
today, tomorrow and beyond.

Contact Us

Hours: Mon – Fr 9am-5pm